Välkommen till vår kuvertshop

Utan inloggning kan du här se hela vårt sortiment av lagerkuvert. Ansöker du om tillgång till vårt e-handelssystem kan du dessutom beställa både otryckta och tryckta kuvert, avropa från egna lager, kontrollera var i processen en speciell order befinner sig, söka i orderhistoriken, göra statistik på gjorda beställningar samt mycket mera.

För att få tillgång till beställningsfunktionen kontaktar du Inger-Johanne som också hjälper dig med eventuella frågor om användningen av systemet.


Till Kuvertshopen »

Inger-Johanne L. Barstad
Tfn +47 33 30 54 28
E-mail: Ingerjohanne.barstad@bong.com
 
 

kuvertshoppen.gif