Företag

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Europa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 100 anställda i 15 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

VÅR AMBITION

På Bong brinner vi för att utveckla förpackningslösningar för en mängd olika applikationer. Vårt främsta mål är att förse våra kunder med lösningar som passar deras behov på bästa och mest effektiva sätt.

Som en del av papperskonverteringsindustrin strävar vi efter hållbara lösningar som bidrar till att minska förpackningsmaterial, volym, vikt och avfall. Till förmån för miljön och för våra kunders bästa.

15
LÄNDER
1100
ANSTÄLLDA
100
% KVALITET
285
ÅRS ERFARENHET

Historia

ETABLERING

År 1737 grundades Bong i universitetsstaden Lund, Sverige, av Carl Fredrik Bong. Bong startar sin verksamhet med att binda böcker. Under de följande decennierna utvecklas Bong till en välkänd bokbindare som flyttar till Kristianstad 1808.

TILLVÄXT

1920 installerades den första kuvertmaskinen, vilket utvecklar Bong till en kuvertproducent. Med denna affärsexpansion lägger Bong grunden för fortsatt tillväxt under de följande decennierna. 1988, som marknadsledare i Skandinavien, introduceras Bong på OTC-aktielistan, senare till OMX, med en expansion på den nordiska marknaden.

FÖRVÄRV

1997 förvärvar Bong AB Sture Ljungdahl, Nordens största kuvertproduktionsföretag. Två stora familjeföretag blir ett. Nästa stora förvärv följer år 2000: Genom att ta över Wolf-Bauwen Group blir företaget dubbelt så stort och därmed den största kuvertproducenten i Europa. 2010 går Bong samman med Hamelin och fördubblas i storlek.

LÄTTA FÖRPACKNINGAR

Under 2020 intensifierar Bong sitt strategiska fokus på lätta förpackningar på grund av ökande digitalisering. Ett brett utbud av lätta förpackningslösningar täcker den växande efterfrågan från industri och e-handel.

FRAMTID

Bong kommer att fortsätta sin övergång till en specialist inom lätta förpackningar med fokus på pappersbaserade lösningar.

© 2024 Bong Group. All rights reserved.