Trycktekniker

Flexografi
Flexografi är den vanligaste tryckmetoden vid rulltillverkning av kuvert. Tryckmediet är en plastkliché (fotopolymer) som monteras runt en cylinder. Tryckfärgen som används är vattenbaserad och därmed skonsam för miljön. Tryckfärgen anges som en PMS-nyans (Pantone Matching System). Ett system för standardisering av färgnyanser som används inom den grafiska branschen. Den kan också anges i CMYK som betyder Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y) och Black (K). Flexografi är den tryckmetod som ökar på bekostnad av övriga tryckmetoder. 
 
Offset
Offset är vår mest avancerade tryckmetod och används när kraven är höga på bildåtergivning i fyra färger eller svart/vitt. Bilder och text kopieras på en tryckplåt som är kemiskt preparerad. Plåten fuktas och de icke tryckande ytorna tar till sig fukt, medan de tryckande ytorna tar till sig färg. Färgen förs över från plåten till en gummiduk och därifrån till pappret. Offsetmetoden används vid tryckning av såväl ark som rulle samt vid tilltryck av färdiga kuvert. Tryckfärgen anges i PMS och/eller i CMYK. OBS! Vid tilltryck änvänds PMS U (Uncoated).
 

Digitaltryck
Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process från datamediet direkt till det material som trycket skall ske på. Fördelarna med tekniken är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen. Ibland kallas digitaltryck för kundstyrt tryck. Detta för att man enkelt kan variera varje tryck, exempelvis kan vi trycka adresseringen direkt på kuvertet. Tryckkostnaden per tryck är oftast högre vid digitaltryck än vid traditionellt tryck, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre. Digitaltryck är väl lämpat för mindre upplagor, för provutgåvor, för utgåvor med individuell anpassning och andra liknande produkter. 
 
 

 

Andra Bongsidor

Snabblänkar
Nyheter