Miljö

Bong Sverige AB ska bidra till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom att tillverka och erbjuda produkter som under sin livscykel ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Tillstånd och villkor utgör endast miniminivån för vårt miljöarbete.
 

Det ska uppnås genom att:

förbättra produktionsmetoder så att miljöpåverkande emissioner minimeras
så stor del som möjligt av vårt råvarusortiment uppfyller kriterierna enligt Svanenmärket
aktivt arbeta med kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser
öka kunskapen och medvetandet hos våra medarbetare, kunder och leverantörer som leder till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling
sträva efter att till stor del använda transportörer som i sin verksamhet tar hänsyn till miljön

Miljöcertifierade enligt ISO
Vårt arbete med miljöledningssystem har lett fram till att vi sedan maj 2006 är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.
se certifikat

Miljömärkningslicens nordisk miljömärkning - Svanen                     
Svanmärkta kuvert är en naturlig del i vårt sortiment. Miljömärkta produkter finns i serierna Brun, Mailman, Sverige samt specialtillverkade kuvert. Vårt licens-nr är 3041.0003. Licens-nr 3041.0003 är utökad att även gälla för de norska och danska marknaderna. Läs mer om svanen här. Se certifikat här.
 

Våra Svanmärkta produkter uppfyller följande kriterier som ställs upp av SIS Miljömärkning AB:

Papperskvaliteterna är godkända för att ingå i Svanmärkta produkter
Limmen i fukthäftande produkter är vattenbaserade
Fönstermaterialet polystyren är godkänt för att ingå i Svanmärkta produkter. Vid pappersåtervinning avskiljs det.
Tryckfärgen för innertryck är vattenbaserad.
Tryckmetoden är Flexografi.

Emballage

Kartonger och transportemballage är miljöanpassade och ger inte upphov till miljöfarligt avfall. Vid stora volymer erbjuder vi "kuvertcontainer" av trä som returneras när den tömts. För återvinning av emballage samarbetar vi med materialbolag som är anslutna till Reparegistret AB, enligt Naturvårdsverkets normer.

 

Andra Bongsidor

Snabblänkar
Nyheter