Kvalitet

Kvalitetspolicy 

Bong Sverige AB ska erbjuda kuvert- och postemballagelösningar i kundanpassade system som ökar värdet och effektiviteten för våra kunder.

 

Det ska uppnås genom:  

Kunden i centrum – kundfokusering, alla medarbetare ska vara medvetna om kundens och övriga intressenters krav, behov och förväntningar på våra produkter och leveranser.  

Ansvarskännande - var och en som arbetar inom företaget ansvarar med sin egen insats för att kvaliteten upprätthålls gentemot kund. Ledningens ansvar är att tillgängliggöra resurser för detta arbete. 

Noll fel - vår attityd i kvalitetsarbetet är 0-fel vilket innebär att vi alltid åtgärdar orsaken till felen genom ständig förbättring så vi slipper uppleva repriser. 

 

Genom kompetensutveckling, strategisk målstyrning och ständiga förbättringar på alla nivåer ska vi ligga steget före i vår egen verksamhetsutveckling. 

 

Ledningens målstyrning ska innefatta alla processer från kundnytta till nöjd kund och delegeras genom detaljerade mål, med regelbundna mätningar och uppföljningar, för varje tillämplig funktion och nivå i organisationen. 

 

Ladda ner vårt ISO-certifikat här

 

 

Andra Bongsidor

Snabblänkar
Nyheter