Återvinning

 

Återvinning

Idag finns inte processen att hantera fönsterfilm och vissa limrester hos samtliga pappersbruk som hanterar returpapper. Vår rekommendation är att kuvert sorteras som brännbart material. Viss del av våra produkter skulle kunna användas som returpapper men detta är inget som slutkunden kan bedöma. 

 

Färg som blir över vid tryckning i tryckmetoden Flexografi återanvänds i produktionen. Pappersspill som uppstår vid kuvert- och påstillverkning återvinns. Filmer, tryckplåtar och reprovätskor återvinns eller destrueras genom återvinningsföretag.
Bong Sverige AB ärt anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar. 

FTI Anslutningsbevis (SE)

FTI Anslutningsbevis (EN)

 

Andra Bongsidor

Snabblänkar
Nyheter